english русский


1
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
01032, м.Київ-32. вул. Комінтерну. 16_______________________________ тел. 230-31-77
РІШЕННЯ
Іменем України

16.01.2008р. Справа № 10/657-07

за позовом Приватного підприємця Вдовиченко Майі Петрівни, м. Черкаси
до Васильківської міської ради Київської області, м. Васильків
третя особа: Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель в
особі    Управління з контролю    за   використанням   та охороною земель    у м. Києві та
Київській області (третя особа 1);
треті   особи,   які   не  заявляють   самостійних   вимог  на   предмет  спору   на  стороні
відповідача:   Управління земельних ресурсів у Васильківському районі Київської області
(третя особа 2);
Крушинська сільська рада Васильківського району Київської області (третя особа 3);
Управління земельних ресурсів у м. Василькові (третя особа 4);
треті осіби які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:
ТОВ НВП „Укрвермікуліт" (третя особа 5):
ТОВ „Арта-Інком технологія" (третя особа 6);
Васильківська районна державна адміністрація (третя особа 7).
про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки
Суддя О.В.Тищенко Представники:
від позивача: Кладько Д.А.- представник за довіреністю від 29.11.2007р.
від відповідача: Змаєва О.С.- представник за довіреністю від 07.05.2007р.
від третьої особи 1) не з'явився;
від третьої особи 2) не з'явився;
від третьої особи 3) не з'явився;
від третьої особи 4) Ткачук В.В. - представник за довіреністю № 39/05-02 від 18.12.2007р.;
від третьої особи 5) Кладько Д.А.- представник за довіреністю від 29.11.2007р.;
від третьої особи 6) не з'явився;
від третьої особи 7) не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До господарського суду Київської області надійшла позовна заява Приватного підприємця Вдовиченко Майі Петрівни, м. Черкаси до Васильківської міської  ради  Київської області, м. Васильків, за участю третьої особи: Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель в особі Управління з контролю за використанням та охороною  земель  у м. Києві та Київській  області про визнання недійсним договору оренди

земельної ділянки  загальною  площею  2,945  га,  яка  знаходиться  по  вул.  Прорізній, 1 м.Васильків, Київської області від 31.01.2006р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 22.10.2007р. було порушено провадження у справі та призначено до розгляду на 27.11.2007р. об 11:00.
Одночасно, судом, в порядку ст. 27 ГПК України, з метою повного та об'єктивного розгляду справи залучено до участі у справі в якості третіх осіб,  які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача Васильківський районний відділ земельних ресурсів (третя особа 2) та Крушинську сільську раду Васильківського району Київської області (третя особа 3).
Ухвалою господарського суду Київської області від 18.12.2007р. на підставі ст. 25 ГПК замінено третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Васильківський районний відділ земельних ресурсів (третя особа 2) правонаступником Управлінням земельних ресурсів у Васильківському районі Київської області (третя особа 2).
Ухвалою господарського суду Київської області від 27.11.2007р. судом залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача Васильківський міський відділ земельних ресурсів Київської області (третя особа 4) та третіх осіб які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОВ НВП „Укрвермікуліт" (третя особа 5); ТОВ „Арта-Інком технологія" (третя особа 6); Васильківську районну державну адміністрацію (третя особа 7).
Ухвалою господарського суду Київської області від 18.12.2007р. на підставі ст.25 ГПК замінено третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Васильківський міський відділ земельних ресурсів Київської області (третя особа 4) правонаступником Управлінням земельних ресурсів у м. Василькові (третя особа 4).
Свої позовні вимоги позивач мотивує тим що, договір оренди від 31.01.06р. який укладений між Васильківською міською Радою та ПП Вдовиченко М.П. підлягає визнанню недійсним, оскільки спірна земельна ділянка не належить територіальній громаді міста Васильків, а є власністю територіальної громади селища Залізне. Право розпорядження даною земельною ділянкою належить Крушинській селищній Раді. При цьому позивач посилається на лист Васильківського районного відділу земельних ресурсів від 08.10.07р. №1296/02-1 та лист Управління з контролю за використанням та охороною земель у м. Києві та Київській області від 12.07.07p №074188/1000 та на п. 12. Розділу X Перехідних положень ЗК України.
Васильківською міською радою Київської області під час розгляду справи було подано відзив на позовну заяву, в якому останній проти позову заперечує, вважає спірний договір таким, що укладений відповідно до вимог діючого на момент укладення договору законодавства України.
Під час розгляду справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Управлінням земельних ресурсів у Васильківському районні (третя особа 2) було подано заяву в якій останній просить суд розглядати справу №10/657-07 без участі Управління земельних ресурсів у Васильківському районі .
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні
відповідача, Крушинська сільська рада Васильківського району Київської області (третя
особа 3), в судове засідання 16.01.2008р. не з'явилась, але на адресу суду надіслала письмові
пояснення, в яких останння позовні вимоги ПП Вдовиченко підтримує та вважає, що
Васильківська міська рада, приймаючи рішення про надання ПП Вдовиченко в оренду
земельну ділянку площею 2.945гп та підписуючи відповідний договір оренди, перевищила
свої повноваження, визначені ст.12 ЗК України, а саме розпорядилася земельною, ділянкою ,
яка не належить територіальній громади м.Васильків.                        
Третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ТОВ НВП „Укрвермікуліт" (третя особа 5) надано пояснення у справі, з яких останній позовні вимоги підтримує в повному обсязі.
Через загальний відділ господарського суду Київської області від Васильківської районної    державної адміністрації (третя особа 7) надійшли пояснення, в яких останній вказує на те, що в оскаржуваному договорі оренди зазначена адреса вул. Прорізна, 1, що. в свою чергу, є адресою населеного пункту, посилаючись при цьому на Перехідні положення Земельного кодексу України зазначає, що до розмежування земель державної і комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці третьому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів -відповідні органи виконавчої влади. Крім того, Васильківська районна державна адміністрація зазначає, що при розгляді даної справи остання покладається на думку суду, просить розглядати справу без участі останньої.
Судом, з метою повного та об'єктивного розгляду справи зроблено ряд запитів до Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при державному комітеті України» від 27.11.2007р.,  до Васильківського міського відділу земельних ресурсів Київської області від 18.12.07р., до Державного агенства земельних ресурсів від 18.12.07р. Управління земельних ресурсів у Васильківському районі Київської області. На момент прийняття рішення відповіді на запити отримано.
Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.
04.05.07р. на підставі заяви Вдовиченко М.П., Крушинською Радою прийнято рішення №125 від 04.05.07р., яким затверджено ПП Вдовиченко М.П. технічну документацію на земельну ділянку загальною площею 2,945 га. яка знаходиться по вул. Прорізній, 1 м.Васильків, Київської області; надано в оренду ПП Вдовиченко М.П. земельну ділянку загальною площею 2.945 га, яка знаходиться по вул. Прорізній,1 м.Васильків, Київської області; установлена орендна плата в розмірі 1,5 відсотка нормативної грошової оцінки земельної ділянки; надано попередню згоду ПП Вдовиченку М.П. на продаж земельної ділянки загальною площею 2,945 га, яка знаходиться по вул. Прорізній. 1 м.Васильків, Київської області.
31.01.06 року, на підставі Рішення сесії Васильківської міської Ради четвертого скликання №15.129-14-ІV від 29.09.05р.. Васильківською міською Радою був укладений договір оренди земельної ділянки загальною площею 2.945 га, яка знаходиться по вул. Прорізній. 1 м.Васильків. Київської області з приватним підприємцем Вдовиченко Майєю Петрівною.
Відповідно до п. 1 спірного договору оренди орендодавець надає, а орендар приймає в довгострокове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення загальною площею 2,945 га. яка знаходиться по вул. Прорізній, 1 м.Васильків, Київської області. Згідно п. 6 договору оренди, договір укладено на 5 років. Земельна ділянка передається в оренду для розміщення виробничої бази (п. 13 договору оренди).
Договір зареєстрований 17.03.06р. у Васильківському відділі Київської регіональної філії центру Державного земельного кадастру за номером 040632600022.
01.02.2005р. Васильківською міською радою було передано приватному підприємцю Вдовиченко М.П. земельну ділянку загальною площею 2,945 га, яка знаходиться по вул. Прорізній,1 м.Васильків, Київської області, про що складено Акт приймання-передачі земельної ділянки, який підписано повноважними представниками сторін.
Позивач в судовому засіданні зазначив, що після укладення з відповідачем спірного договору оренди, у місцевій пресі з'явилися повідомлення про невизначеність меж м.Василькова та вказувалися факти незаконного розпорядження Васильківською міською радою землями, що знаходяться у розпорядженні районних рад Васильківського району. Крім того, позивач отримав довідку за підписом селищного голови с.Крушинка про те що земельна ділянказагальною площею 2,945 га. яка знаходиться по вул. Прорізній 1м.Васильків, Київської області знаходиться в адміністративних межах с.Залізне Крушинської сільської   ради   Васильківського   району   і   право   розпорядження   землею   належить Крушинській сільській раді.
Частиною 2 ст. 19 Конституції України передбачено, що   органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб,  що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно   до   ст.   25   Закону   України   «Про   місцеве   самоврядування»   від 21.05.1997р.№280/97-ВР сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання.
Згідно ст.12 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-ІІІ (надалі-ЗК України) до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:

  а)  розпорядження землями територіальних громад;
  б)   передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;
  в)   надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;
  г)   вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;
  г)  викуп земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст;
  д) організація землеустрою;
  е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
  є) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;
  ж)  обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;
  з)   підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до цього Кодексу;
  и) встановлення та зміна меж районів у містах з районним поділом;
  і) інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок;
  ї) внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст;
  й) вирішення земельних спорів;
  к) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.
Згідно із п. 5, 6 ст. 93 ЗК України орендодавцями земельних ділянок є їх власники або уповноважені ними особи. Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються законом.
Відповідно до ст. 4 Закону України „Про оренду землі" від 06.10.1998р. №161-XIV
орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є сільські, селищні, міські ради в межах повноважень, визначених законом. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад, є районні, обласні ради та Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначених законом..
Згідно п. 12. Розділу X Перехідних положень ЗК України до розмежування земель державної і комунальної власності повноваження щодо розпорядження: землями в межах населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, та земель, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних   фондах   яких   державі   належать   частки  (акції,   паї),  об´єкти   незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти,   здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади.
Згідно Довідки селищного голови с. Крушинка земельна ділянка загальною площею 2,945 га. яка знаходиться по вул. Прорізній,1 м.Васильків, Київської області знаходиться в адміністративних межах с.Залізне Крушинської сільської ради Васильківського району і право розпорядження землею належить Крушинській сільській раді.
Також, згідно Листа Головного Управління земельних ресурсів у Київській області від 12.07.07р. №074188/1000 земельна ділянка загальною площею 2,945 га, яка знаходиться по вул. Прорізній,1 м.Васильків, Київської області згідно бази даних ДЗК Васильківського РВЗР розташована в адміністративних межах Крушинської сільської ради Васильківського району. Межі міста Василькова не встановлені.
Згідно Листа Головного Управління земельних ресурсів у Київській області від 13.12.07р. №08-3/05-4827 земельна ділянка загальною площею 2.945 га, яка знаходиться по вул. Прорізній, 1 м.Васильків, Київської області згідно індексно-кадастрової карти знаходиться на території Крушинської сільської ради, за межами населеного пункту, тому розпорядження даною земельною ділянкою відноситься до відповідної районної державної адміністрації.
Також, до справи залучено Листи Управління земельних ресурсів у Васильківському районі Київської області на повторний запит суду від 11.01.2008р. №20/02, та №1296/02-1 від 08.10.2007р., відповідно до яких земельна ділянка загальною площею 2,945 га, яка знаходиться по вул. Прорізній,1 м.Васильків, Київської області відповідно до електронної бази даних державної реєстрації земельних ділянок знаходиться на території Крушинської сільської ради, за межами населеного пункту. Прийняття рішень про виділення, передачу та надання земельних ділянок у користування та власність, за межами населених пунктів відноситься до компетенції Васильківської районної державної адміністрації. Відповідно до державної статистичної звітності форми 6-зем землекористувачі по вул. Прорізній. 1 м.Васильків, Київської області не обліковуються.
Отже, проаналізувавши та дослідивши докази, наявні в матеріалах справи, суд встановив, що земельна ділянка загальною площею 2,945 га по вул. Прорізній. 1 м.Васильків, Київської області, яка є предметом спірного договору оренди, не належить територіальній громаді міста Васильків, а тому, Васильківська міська рада, укладаючи спірний договір оренди, перевищила свої повноваження, які встановлені Конституцією України та діючим на момент укладення договору законодавством України,
Відповідно до ст. 152 ЗК України захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом, зокрема шляхом визнання угоди недійсною.
Згідно із статтею 215 Цивільного кодексу України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою, та шостою статті 203 Цивільного кодексу України.
Відповідно до приписів п. 2 ст. 203 Цивільного кодексу України особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.
Згідно ст. 207 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. №436-lV господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб'єктності), може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині В пункті 1.
Роз'яснення Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними» від 12.03.1999р. № 02- 5/111 зазначено, що вирішуючи спори про визнання угод недійсними, господарський суд повинен встановити наявність тих обставин, з якими закон пов'язує визнання угод недійсними і настання відповідних наслідків, а саме: відповідність змісту угод вимогам закону; додержання встановленої форми угоди; правоздатність сторін за угодою; у чому конкретно полягає неправомірність дій сторони та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Враховуючи викладене вище, керуючись нормами законодавства України, суд дійшов до висновку    про    недійсність    договору  оренди від  31.01.06р.,  як такого,  що укладений Васильківською міською  Радою  з  порушенням     господарської компетенції (спеціальної прабосуб'єктності), за межами своїх повноважень, встановлених законодавством України, а тому підлягає визнанню недійсним на підставі cm.203.215 ЦК України, ст.207 ГК України.
Відповідно до п.3.2. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання  практики   вирішення  спорів,  пов'язаних   з  визнанням  угод  недійсними" за
загальним правилом угода, визнана недійсною, вважається такою з моменту її укладення (частина перша статті 59 Цивільного кодексу). Виняток з цього правила становлять угоди, зі змісту яких випливає, що вони можуть бути припинені лише на майбутнє, оскільки неможливо повернути усе одержане за ними, наприклад, вже здійснене користування за договором майнового найму, зберігання за договором схову тощо. У такому випадку одночасно з визнанням угоди недійсною господарський суд повинен зазначити у рішенні, що вона припиняється лише на майбутнє (частина друга статті 59 Цивільного кодексу).
Відповідно до ст. 49 ГПК України якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї державне мито незалежно від результатів вирішення спору.
Оскільки спір виник внаслідок неправильних дій відповідача, судові витрати покладаються на відповідача.
Керуючись ст. 93,152, п. 12 Перехідних положень ЗК України, ст.4 Закону України "Про оренду землі", ст. 203 ЦК України, ст. 207 ГК України, ст. 49, ст. 82-85 ГПК України суд, -
ВИРІШИВ:
1. Позов приватного підприємця Вдовиченко Майі Петрівни задовольнити повністю.
2.Визнати недійсним та припинити на майбутнє договір оренди земельної ділянки від 31.01.2006р, укладений між Васильківською міською Радою та ПП Вдовиченко М.П., зареєстрований 17.03.06р. Васильківським відділом Київської регіональної філії центру Державного земельного кадастру за номером 040632600022.
3. Стягнути з Васильківської міської ради 85.00 (вісімдесят п'ять)грн. витрат по сплаті державного мита, 118 (сто вісімнадцять) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Дане рішення господарського суду Київської області набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його належного оформлення і підписання та може бути оскаржено в апеляційному або касаційному порядку.
2